Sayısal Ve Biyomedikal Görüntü İşlemede Yapay Zeka Uygulamaları Araştırma Grubu

Commercial by TEMPLATED

Araştırma Grubu Adı

Sayısal Ve Biyomedikal Görüntü İşlemede Yapay Zeka Uygulamaları Araştırma Grubu

Grup Üyeleri

Baş araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Volkan Müjdat TİRYAKİ

Öğrenciler: Ender Emre ETİZ, Vedat İMAÇ, Mehmet Fatih SEVEN, Abdurrahman SEFER, Albert Belier de Dieu KANDI, Halit ETE, Abdülkerim ÇELİK, Seda COŞKUN ELİKÜÇÜK

Çalışma Alanları

 • Hücre kültürlerinden mikron altı ölçekte hücre bölütleme
 • Bilgisayar destekli meme kanseri teşhisi
 • Histopatolojik görüntü tanıma ve sınıflandırma
 • Yürüyüş tanıma

Yürütülen Çalışmalar

 • Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2021-SİÜMÜH-01 Derin öğrenme kullanılarak bilgisayar destekli meme kanseri teşhisi
 • V. İMAÇ (Yüksek Lisans tez çalışması) , Yürüyüş verilerinden makine öğrenmesi yöntemleri ile yaş tahmini, 2021.
 • E. E. ETİZ (Yüksek Lisans tez çalışması) , Derin öğrenme yöntemleri kullanılarak dijital mamografiden kitle bölütlemesi, 2021.

Tamamlanan Çalışmalar

 • Tiryaki V.M., Kaplanoğlu V. Deep learning-based multi-label tissue segmentation and density assessment from mammograms. IRBM DOI: 10.1016/j.irbm.2022.05.004. (2022).
 • Tiryaki, V.M. Meme kanseri anormalliklerinin öğrenme tranferi yöntemiyle sınıflandırılması. International Informatics Congress (IIC2022) 17-19 February 2022, Batman, Turkey.
 • Seven M. F., TİRYAKİ V. M., Kolorektal kanser histolojik görüntülerinin derin öğrenme ile sınıflandırılması. International Informatics Congress (IIC2022) 17-19 February 2022, Batman, Turkey.

Yayınlar

 • Tiryaki VM, Ayres VM, Ahmed I, Shreiber DI. Sub-micro scale cell segmentation using deep learning. Cytometry A. 2022 Jan 9. doi: 10.1002/cyto.a.24533.
 • Tiryaki, V. M. (2020). Mamografi görüntülerindeki anormalliklerin yerel ikili örüntü ve varyantları kullanılarak sınıflandırılması . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 297-305 . DOI: 10.17798/bitlisfen.557411
 • Hassan O. M. S., Abdulazeez A. M., Tiryaki V. M. Gait-Based Human Gender Classification Using Lifting 5/3 Wavelet and Principal Component Analysis, 2018 International Conference on Advanced Science and Engineering, DOI: 10.1109/ICOASE.2018.8548909
 • V. M. Tiryaki, V. M. Ayres, I. Ahmed & D. I. Shreiber, A novel quantitative volumetric spreading index definition and assessment of astrocyte spreading in vitro, CYTOMETRY PART A, 2017, 1552-4922, 91A, 8, 794-799.
 • V. M. Tiryaki, U. Adia-Nimuwa, V. M. Ayres, I. Ahmed & D. I. Shreiber, Texture-Based Segmentation and a New Cell Shape Index for Quantitative Analysis of Cell Spreading in AFM Images, CYTOMETRY PART A, 2015, 1552-4922, 87A, 12, 1090-1100.

Üniversite Dışı Ortaklıklar


Galeri


 
Arş. Gör. SEMRA ÇELEBİ
Güncelleme : 4.07.2022 12:53:54