Misyon-Vizyon Ve Temel Değerlerimiz

Misyon

Bölümümüz, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanındaki gelişmeleri takip edebilen, her alanda hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, sayısalcı ve akademik düşünme gücüne sahip, etik değerlere önem veren mühendisler yetiştirmeyi ve araştırmalarla topluma hizmet etmeyi öz görev edinmiştir.

Vizyon

  • Bilgisayar Mühendisliği alanında küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştiren ve yayınları ile alanındaki   akademik çalışmaları yönlendirebilen bir bölüm olmaktır.
  • Araştırma geliştirme laboratuvar altyapısının oluşturulması ile araştırma ve geliştirme potansiyelini        geliştirmek.
  • Teknolojik gelişmelere paralel olarak araştırma ve eğitim altyapısını geliştirmek
  • Uluslararası çapta kaliteli eğitim veren bölgesindeki en iyi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden biri olmak
  • Endüstrimize ve toplumumuza katkı sağlamak amacıyla üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler üretmek
Arş. Gör. SEMRA ÇELEBİ
Güncelleme : 10.02.2022 11:59:55