El-Cezeri Sibernetik Ve Robotik Laboratuvarı Araştırma Grubu

Commercial by TEMPLATED

Araştırma Grubu Adı

El-Cezeri Sibernetik Ve Robotik Laboratuvarı Araştırma Grubu

Grup Üyeleri

Baş araştırmacı: Doç. Dr. Musa ATAŞ

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Yahya DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem BATUR DİNLER, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZDEMİR, Arş. Gör. Semra YILDIRIM

Çalışma Alanları

 • Makine öğrenmesi
 • Derin Öğrenme
 • Biyometrik Tanıma
 • Hiperspektral Görüntüleme
 • Görüntü İşleme
 • Yapay Zeka
 • Yapay Sinir Ağları
 • Örüntü Tanıma
 • Robotik
 • Sanal Gerçeklik
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Gıda Güvenliği
 • Hassas Tarım
 • Otonom Araçlar
 • Modelleme Ve Simülasyon

Yürütülen Çalışmalar

 • Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması
 • Fıstık Sınıflandırma Sistemi
 • Gıdalarda Aflatoksin Tespiti
 • Open Jazari Library
 • SİU-BAP, "Otonom Araç Yazılımı Geliştirme Projesi (Cezeri Campus Car)"

Tamamlanan Çalışmalar

 • TUBITAK ARDEB, 1001, 104M569,"Robotlarda Görme ve Ses Algılama Becerilerinin Dinamik Çevre Şartlarında Geliştirilmesi", (2007)
 • TÜBİTAK ARDEB, 1005, 113E620,"Siirt Fıstığının Bilgisayarlı Görü Sistemi Kullanılarak Otomatik Olarak Sınıflandırılması", 2013-2015
 • TÜBİTAK ARDEB, 1003, 113E040,"Karma Gerçeklik (Mixed Reality) Teknolojisi ile Eğitmenlerin Eğitilmesi Projesi", 2013-2016
 • TÜBITAK TEYDEB 1512, 2150154,"Bilgisayar Destekli Fıstık Sınıflandırma Sistemi", 2016-2017
 • SİU-BAP, SİÜ-FEB-21 ,"İHA İmgelerinden Bilgisayar Görüsü Kullanılarak Ağaç Sayısı Kestirimi"", 2017-2018

Yayınlar

SCI Yayınlar

2022
2021
2017
2016
2012

Hakemli Dergi

2019
2017
 • Yasser, Fadhel, Ataş Musa, and Abdulhakim Revink. "Miniaturization of a planar strip-shaped monopole antenna for wlan application." Journal of Duhok University 20.1 (2017): 77-89.
2016
 • Ataş, Musa, et al. "Fast Weighing of Pistachio Nuts by Vibration Sensor Array." International Journal of Electronics and Electrical Engineering Vol. 4, No. 4. (2016) doi: 10.18178/ijeee.4.4.313-317
 • Ataş, Musa, et al. "Prediction of Resonance Frequency of Aperture Coupled Microstrip Antennas by Artificial Neural Network." International Journal of Engineering Sciences & Research Technology Vol. 5, No. 5. (2016) DOI: 10.5281/zenodo.160855

Ulusal Dergi

2016
 • Ataş, Musa. "Fıstık sınıflandırma sistemi için Siirt fıstığı imgelerinden gürbüz özniteliklerin çıkarılması." Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi (2016), Cilt:7, Sayı:1, Sayfa:93-107.
2013
 • Ataş, İsa, Kurt, M. Bahattin, and Ataş Musa. "Açıklık kuplajlı mikroşerit yama antenler için yapay sinir ağ modeli." (2013): 69-75.
2010
 • Ataş, M., Yardımcı Y., Temizel, A., "Aflatoksinli Biberlerin Hiperspektral Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Yeni Yaklaşımlar", Dokuz Eylül Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 12(3), (2010).

Uluslararası Konferans 

2016
 • Ataş, M., Ataş, İ., "Vectorization Operations in Open Cezeri Library", INESEC'2016, (2016), Diyarbakır.
 • Ataş, M., Doğan, Y., "Classification of Closed and Open Shell Pistachio Nuts by Machine Vision", ICAT'2015, (2016), Antalya.
 • Doğan, Y., Ataş, M. "Classification of Siirt and Antep Pistachio nuts based on Computer Visio", IDAP'2016, (2016), Malatya.
 • Ataş, M., Doğan, Y., "Detection of Aflatoxin Signature with Hyperspectral Imaging", IDAP'2016, (2016), Malatya.
 • Ataş, M., "Determining the Ideal Exposure Time For Hyperspectral Cameras", INESEC'2016, (2016), Diyarbakır.
2015
 • Ataş, M., Doğan, Y., Ataş, İ., "Fast Weighing of Pistachio Nuts by Vibration Sensor Array", ICACTE (2015), Berlin.
2011
 • Ataş, M.,Yardımcı Y., Temizel, A., "Aflatoxin Contaminated Chili Pepper Detection by Hyperspectral Imaging and Machine Learning". Proc. SPIE, Optics for Natural Resources, Agriculture, and Foods, (2011).
2010
 • Özbek, M.E., Kara, A., Ataş, M., "Software Technologies, Architectures and Interoperability in Remote Laboratories", ITHET'10 Proceedings of the 9th international conference on Information technology based higher education and training, (2010).

  Ulusal Konferans

2015
 • Doğan, Y. and M. Ataş, "Prediction of adaptive exposure time in hyperspectral bands for industrial cameras," 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, 2015, pp. 657-660. doi: 10.1109/SIU.2015.7129910
 • Ataş, M. and Doğan, Y. "Adaptive High Dynamic Range," 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, 2015, pp. 411-414. doi: 10.1109/SIU.2015.7129846
2014
 • Ataş, M., Dikici, A. and Tümay, A. "Ahbs İstemci Yazılımı Standardizasyonu Yol Haritası.", Akademik bilişim konfernası, Antalya, 2014.
 • Özdemir, C. and M. Ataş, "A novel similarity algorithm for fixing erroneous turkish text and detection of roots," 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, 2014, pp. 830-833. doi: 10.1109/SIU.2014.6830358
 • Doğan, Y., Ataş, M. and Özdemir, C. "A new approach for plotting raster based image files," 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, 2014, pp. 1027-1030. doi: 10.1109/SIU.2014.6830407
 • Ataş, M., Dogan, Y. and Ataş, İ., "Chess playing robotic arm," 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, 2014, pp. 1171-1174. doi: 10.1109/SIU.2014.6830443
2013
 • Ataş. M, Kaya, Y., Uyar, M. "An efficient rotation invariant feature extraction method based on ring projection technique",IEEE 21st Signal Processing, Communication and Applications Conference at Cyprus International University,Cyprus, (2013).
 • Uyar, M., Kaya, Y., Ataş M "Classification of power quality disturbances based on S-transform and image processing techniques",IEEE 21st Signal Processing, Communication and Applications Conference at Cyprus International University,Cyprus, (2013).
 • Özdemir, C., Ataş., Özer, A. "Classification of Turkish Spam e-mails with Artificial Immune System",IEEE 21st Signal Processing, Communication and Applications Conference at Cyprus International University,Cyprus, (2013).
2010
 • Ataş, M., Temizel, A., Yardımcı, Y., "Using Hyperspectral Imaging and Artificial Neural Network for Classification of Aflatoxin Contaminated Chili Pepper", IEEE 18th Signal Processing, Communication and Applications Conference at Dicle University,Diyarbakır(2010).

Projeler


2022
 • SİU-BAP, 2022-SİÜMÜH-015 ,"(Cezeri Campus Car) Otonom Araç Yazılımı Geliştirme Projesi", Proje Yürütücüsü, 2022-Devam Ediyor .
2017
 • SİU-BAP, SİÜ-FEB-21 ,"İHA İmgelerinden Bilgisayar Görüsü Kullanılarak Ağaç Sayısı Kestirimi"", Proje Yürütücüsü, 2017-2018 .
2016
 • TÜBITAK TEYDEB 1512, 2150154,"Bilgisayar Destekli Fıstık Sınıflandırma Sistemi". Proje Yürütücüsü, 2016-2017.
2013
 • TÜBİTAK ARDEB, 1005, 113E620,"Siirt Fıstığının Bilgisayarlı Görü Sistemi Kullanılarak Otomatik Olarak Sınıflandırılması", Proje Yürütücüsü, 2013-2015 .
 • SİU-BAP, SİÜ-MÜH-M6 ,"Bilgisayarlı Görü Tekniği Kullanılarak Siirt Fıstığında Aflatoksin Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Proje Yürütücüsü, 2013-2016 .
 • TÜBİTAK ARDEB, 1003, 113E040,"Karma Gerçeklik (Mixed Reality) Teknolojisi ile Eğitmenlerin Eğitilmesi Projesi", Araştırmacı, 2013-2016 .
2007
 • Avrupa Birliği ERRL Projesi" Atılım Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü, Araştırmacı Yazılım Mühendisi. (2007-2008).
 • TUBITAK ARDEB, 1001, 104M569,"Robotlarda Görme ve Ses Algılama Becerilerinin Dinamik Çevre Şartlarında Geliştirilmesi", Proje Yürütücüsü, (2007).

Üniversite Dışı Ortaklıklar

Galeri

 
 
Arş. Gör. SEMRA ÇELEBİ
Güncelleme : 30.09.2022 14:48:52