Öğrencilerimizin Dikkatine!!! (Staj Uygulaması Hakkında)

Bilgisayar mühendisliği bölümü yaz stajları 2. sınıf yaz döneminde 30 gün ve 3. sınıf yaz döneminde 30 gün olmak suretiyle toplam 60 gün olmalıdır. Stajlar iki yaz dönemini kapsamak zorundadır. Bir yaz döneminde 60 günlük yapılacak stajlar geçersiz sayılacaktır.
Arş. Gör. SEMRA YILDIRIM /
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
31.5.2022